Dân số và phát triển ở Việt Nam

0
240
Authors:      Patrick Guby, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thùy Hương
ISBN-10(13):      12345
Publisher:      Thế Giới
Publication date:      2004
Number of pages:      721
Language:      Not specified

Việt Nam là đất nước trải qua nhiều dự kiện quan trọng của thế kỷ XX đang bước vào quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh từ khi có chính sách đổi mới và mở cửa năm 1986. Trong đó quá trình đổi mới dân số là một nhân tố được đặt biệt quan tâm.

Lần đầu tiên, một đội ngũ chuyên gia Pháp và Việt Nam hội tụ trong một vấn đề đa ngành để phân tích mối quan hệ của dân số – phát triển ở Việt Nam, những mối quan hệ thừa từ cha ông cũng như những mối quan hệ mới đang nảy sinh trong vòng xoáy của biến đổi gần đây.