1. Thông tin cá nhân        

 • Họ và tên: Trương Hoàng Trương
 • Năm sinh: 1979
 • Nơi sinh: Bến Tre, Việt Nam
 • Địa chỉ thường trú: 139/C8 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (08) 8366397  – (08) 9242209 – 09 09 14 24 09
 • Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển
 • Chức vụ hiện nay: Nhân viên nghiên cứu
 • Bảo vệ luận án Thạc sĩ: 2005
 • Nơi bảo vệ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ: 2010.
 • Nơi bảo vệ Đại học Aix – en Provence (Université Aix – Marseille I), Cộng hòa Pháp.
 • Ngoại ngữ: Pháp, Anh

2. Quá trình học tập và làm việc

 • 1997- 2001: Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2001: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Sử học.
 • Từ năm 2002 đến nay làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển
 • 2004: Học khóa Xã hội học Đô thị tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
 • 2002-2005: Học viên Cao học thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP. Hồ Chí Minh.
 • 2005: Tốt nghiệp Cao học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP. Hồ Chí Minh.
 • 2007 đến 2010: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Provence, Cộng hòa Pháp.
 • 2010: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
 • Hiện nay làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS)

3. Hoạt động khoa học

 1. Nghề dệt Chăm truyền thống (viết chung), Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2003.
 2. Vấn đề phát triển đô thị bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh – đối chiếu kinh nghiệm từ một số thành phố lớn ở Đông Nam Á, viết chung, đề tài tương đương cấp bộ, đã nghiệm thu, 2004.
 3. “Tài nguyên nhân văn – tiềm năng phát triển du lịch Cần Giờ” trong Kỷ yếu hội thảo Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và nhân văn tại Cần Giờ, đề tài tương đương cấp bộ, tháng 4/2004.
 4. Những giá trị văn hóa đô thị cơ bản của thành phố Hồ Chí Minh, (viết chung), đề tài cấp thành phố, 2005.
 5. Thu hẹp dần khoảng cách mất cân đối giữa tốc độ đô thị hóa với quá trình thị dân hóa của nông dân ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, (viết chung), đề tài tương đương cấp bộ, đã nghiệm thu năm 2005.
 6. Đời sống xã hội của người dân thuộc diện tái định cư ở TP. Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp, (viết chung), đề tài tương đương cấp bộ, đã nghiệm thu năm 2005.
 7. Xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyển thống văn hóa lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, (viết chung) đề tài cấp thành phố, đang tiến hành, 2005.
 8. Bảo tồn và phát triển các tiểu văn hóa ở hẻm phố trong quá trình cải tạo TP. Hồ Chí Minh,  đề tài do quỹ Ford tài trợ, 2006.
 9. Đô thị hóa và chuyền đổi cơ cấu nghề nghiệp vùng đô thị hóa nhanh các thành phố lớn ở Nam bộ – Trường hợp TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, (viết chung) đề tài hợp tác quốc tế (CEFURDS, Universite de Provence, Pháp), 2008.
 10. Các vấn đề về đời sống của cư dân vùng đô thị hóa tại TP.Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp tương thích, Sở Khoa học Công nghệ TP Cần Thơ, Viết chung, đã nghiệm thu, 2006-2009.
 11. Etude sociologique des quartiers périphériques de Hochiminh-ville. Approche monographique de Bà Điểm (Hóc Môn) et Vĩnh Lộc A (Bình Chánh”,  Luận án Tiến sĩ, 7/2010.
 12. “Hà Nội đô thị hóa trong bối cảnh chung của cả nước”, trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Phát triển bền vững Thủ Đô Hà Nội Văn hiến, Anh hùng, vì Hòa Bình, do UBND TP. Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, 10/2010.