Xét duyệt thuyết minh đề tài “Xây dựng Webgis phục vụ quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh”

0
1353

Sáng ngày 28/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi xét duyệt thuyết minh đề tài “Xây dựng Webgis phục vụ quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh” do Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS) phối hợp cùng với Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM (HCMGIS) thực hiện.

Đề tài là giai đoạn 2 của đề án “Công tác đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” mang tính kế thừa và ứng dụng thành quả nghiên cứu của giai đoạn trước. Mục tiêu của đề tài là xây dựng phần mềm Webgis để quản lý, quy hoạch và công bố thông tin đến cho người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố trong thời đại cách mạng 4.0.

Tại buổi xét duyệt, Chủ tịch hội đồng PGS.TS. Phan Xuân Biên và các thành viên đều nhất trí thông qua đề tài, trên cơ sở chỉnh sửa lại theo các nhận xét, góp ý tích cực của hội đồng phản biện.