Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Xây dựng WebGIS phục vụ quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh”

0
392

Vào 8h30 ngày 14/4/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Xây dựng WebGIS phục vụ quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh” do Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS) phối hợp cùng với Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM (HCMGIS) thực hiện.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, góp ý tích cực đối với nhiệm vụ nghiên cứu. Theo ý kiến của hội đồng đây là nhiệm vụ nghiên cứu công phu, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các sản phẩm gồm báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kết quả định tính, kỷ yếu hội thảo khoa học, 6 chuyên đề và cơ sỡ dữ liệu GIS vượt so với thuyết minh.

Dựa trên các sản phẩm của nhiệm vụ nghiên cứu, hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu và hội đồng nhất trí bỏ phiếu thông qua nghiệm thu.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân tiếp thu các góp ý của các thành viên trong Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng hợp, các sản phẩm của nhiệm vụ và tổ chức kế hoạch chuyển giao sản phẩm cho Sở Văn hóa Thể thao TP. Hồ Chí Minh để tăng giá trị khoa học, thực tiễn của nhiệm vụ, đúng theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu.