28 C
Ho Chi Minh City
Thứ Hai, Tháng Mười 19, 2020

GIỚI THIỆU SÁCH

ISBN-10(13):      12345 Publisher:      Viện Kinh tế Publication date:      2002 Number of pages:      99 Language:      Not specified
Hẻm phố là một bộ phận trong cấu trúc của đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, đã tồn tại trong lòng thành phố này trong quá trình phát triển của nó. Song hành với sự phát triển đô thị, hẻm phố cũng có những...
ISBN-10(13):      032152599X Publisher:      Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Publication date:      2012 Edition:      1 Number of pages:      250 Language:      English Price:      160  VND Công trình tập hợp hơn hai 20 bài viết của các chuyên gia về đô thị, đô thị hóa ở Đông Nam Á và Việt Nam như Terry McGEE, Michel LEAF, Trần Học Hiên, Tôn Nữ Quỳnh Trân..
Authors:      Patrick Guby, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thùy Hương ISBN-10(13):      12345 Publisher:      Thế Giới Publication date:      2004 Number of pages:      721 Language:      Not specified Việt Nam là đất nước trải qua nhiều dự kiện quan trọng của thế kỷ XX đang bước vào quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh từ khi có chính sách đổi mới và mở cửa năm...

Nông dân ngọai thành

Đây là cuốn sách về Nông dân ngọai thành Nông dân ngọai thành TP. Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa (đang cập nhật)  
Publisher:      Chính trị Quốc gia Publication date:      2014 Edition:      1 Number of pages:      420 Language:      English
Authors:      Nguyễn Văn Tài ISBN-10(13):      12345 Publisher:      Nông nghiệp Publication date:      1998 Edition:      1 Number of pages:      253 Language:      Not specified
Authors:      Võ Kim Cương ISBN-10(13):      12345 Publisher:      Xây Dựng Publication date:      2013 Edition:      1 Number of pages:      206 Language:      Not specified 1. Đô thị, đô thị hóa và vai trò của nhà nước 2. Tăng trưởng đô thị, môi trường và quy hoạch 3. Chính sách đất đai đô thị 4. Chính sách nhà ở đô thị 5. Chính sách về hạ tầng và dịch vụ đô...
Sự trưởng thành của một thành phố được phản ánh phần nào qua hệ thống hạ tầng và bộ mặt đô thị. Tại TPHCM, việc phát triển cơ sở hạ tầng là công cuộc không bao giờ có điểm dừng. Ở đó, 40 năm qua, đô thị ngày càng...
ISBN-10(13):      12345 Publisher:      TT NC Đô thị và Phát triển cộng đồng Publication date:      2004 Number of pages:      170 Language:      Not specified
- Advertisement -

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC