CEFURDS

Diệp Quý Ngân

1. Thông tin cá nhân

 •  Họ và tên: Diệp Quý Ngân
 • Năm sinh: 1987
 • Địa chỉ thường trú: 63/24 đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
 • Nơi làm việc: Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển
 • Ngôn ngữ: Anh, Hoa
2. Quá trình học tập và làm việc
 •  2005-2009: Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • 2009: Tốt nghiệp đại học, Chuyên ngành Quản lý Đô thị
 • 2010 - nay: làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển
3. Hoạt động khoa học
 • Thanh niên vùng đô thị hóa và vấn đề việc làm – Trường hợp TP. Hồ Chí Minh, đang tiến hành, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2009 - 2011.
 • Xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và Giải pháp, đang tiến hành, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2010-2012
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý đô thị của TP. Cần Thơ, đang tiến hành, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, 2010 - 2012.