CEFURDS

Lê Văn Năm

 1. Thông tin cá nhân

 • Ngày tháng năm sinh: 12.10.1947
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Địa chỉ cơ quan: 568/8 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
 • Cơ quan công tác: Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam bộ
 • Trình độ: Thạc sĩ

2. Hoạt động khoa học

 1. Thu hẹp dần khoảng cách mất cân đối giữa tốc độ đô thị hóa với quá trình thị dân hóa của nông dân ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài tương đương cấp bộ, đã nghiệm thu năm 2005.
 2. “Di dân nông thôn - đô thị và sự phát triển đô thị bền vững, nghiên cứu trường hợp TP. Hồ Chí Minh”, tham luận tại hội thảo Quốc tế Phát triển đô thị bền vững vai trò của nghiên cứu giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 1999.
 3. “Một số vấn đề về môi trường sinh sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh tăng trưởng đô thị nhanh chóng”, trong Môi trường nhân văn và đô thị hóa tại Việt Nam, Đông Nam Á và Nhật Bản, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1997.
 4. Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ (đồng tác giả ), Nxb TP.Hồ Chí Minh, 1986.
 5. “Một số nét về quá trình đô thị hóa ở Thái Lan”, trong Đô thhị hóa ở Việt Nam và Đông Nam Á, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1997.
 6. "Mặt bằng dân trí vùng ngoại thành và một vài vấn đề đặt ra”, trong Môi trường nhân văn và đô thị hóa tại Việt Nam, Đông Nam Á và Nhật Bản, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1997.