CEFURDS

Vũ Ngọc Thành

1. Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: Vũ Ngọc Thành
 • Ngày tháng năm sinh: 21/12/1986
 • Quê quán: Kiến Xương - Thái Bình
 • Địa chỉ liên lạc: 568/8 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP. HCM 
 • Điện thoại Cơ quan: 08.38366397; Di động: 0989769019
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Quá trình học tập và làm việc
 • 2005 - 2009: Sinh viên Trường ĐH KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh
 • 2009 - nay: làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển
 • 2010: Học viên Cao học Khoa học Lịch sử - Trường ĐH KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh 

3. Hoạt động khoa học

3.1. Sách

 1. Vũ Ngọc Thành, Hoàng Thị Hà, Góp thêm một vài ý kiến xung quanh việc thành lập hai đồn quan thuế tại vùng đất Sài Gòn – Bến Nghé vào năm 1623, trong sách “Lịch sử vùng đất Nam Bộ - một số kết quả nghiên cứu cụ thể” TS. Trần Thị Nhung (chủ biên), NXB KHXH, Hà Nội, 2011.
 2. Vũ Ngọc Thành, Bảo tồn và phát huy di sản kiến trúc thời Pháp thuộc ở Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh – Những vấn đề đặt ra, trong sách “Nam Bộ Đất và Người – Tập 8” PGS.TS. Võ Văn Sen (chủ biên), NXB ĐHQG TP.HCM, 2011.
 3. Vũ Ngọc Thành, Làng nghề Bánh tráng Phú Hòa Đông trước thách thức của quá trình đô thị hóa tại TP. Hồ Chí Minh, trong sách “Làng Nghề và Phát triển Du lịch”, PGS.TS. Võ Văn Sen, TS. Ngô Thanh Loan, PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng (Đồng chủ biên), NXB ĐHQG TP.HCM, 2014.

3.2. Hội thảo

 1. Vũ Ngọc Thành, Góp phần nhìn nhận thêm về sự kiện Hà Tiên 1708, trong Kỷ yếu hội thảo “Di sản văn hóa Hà Tiên - hội nhập và phát triển”, UBND Thị xã Hà Tiên tổ chức, 9/2009.
 2. Vũ Ngọc Thành, Đặc điểm quá trình hình thành các cộng đồng cư dân trên vùng đất Mỹ Tho xưa. Vì sao có sự hòa hợp giữa các tộc người trong quá trình khai hoang lập làng?, trong Kỷ yếu hội thảo “Đô thị Mỹ Tho – 330 năm”, UBND Tỉnh Tiền Giang tổ chức, 10/2009.
 3. Vũ Ngọc Thành, Lương Chánh Tòng, Di sản kiến trúc thời Pháp thuộc ở Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh – Bước đầu tiếp cận từ khảo cổ học đô thị, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa”, Bảo tàng TP.HCM tổ chức, 11/2010.
 4. Vũ Ngọc Thành, Quan hệ giữa Nội thành và Ngoại thành, giữa Thành phố Cần Thơ và Khu vực Tây Nam bộ trong quản lý nhà nước, trong Kỷ yếu hội thảo “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức Quản lý Đô thị của Thành phố Cần Thơ”, Sở Nội vụ Cần Thơ-Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển phối hợp tổ chức, TP. Cần Thơ, 8/2012.
 5. Vũ Ngọc Thành, Ranh giới hành chính đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh thể hiện qua các bản đồ (giai đoạn 1859-2005), trong Kỷ yếu hội thảo “Phát triển không gian đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh”, Viện Nghiên cứu Phát triển-Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển phối hợp tổ chức, TP.HCM, 9/2012.
 6. TS. Phan Văn Hoàng, Vũ Ngọc Thành, Một số vấn đề bất cập về hệ thống tên đường hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh, trong Kỷ yếu hội thảo “Giải pháp bền vững cho phương cách đặt tên đường tại TP. Hồ Chí Minh”, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển tổ chức, TP.HCM, 11/2013.
 7. Vũ Ngọc Thành, Vấn đề hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên vùng đô thị hóa TP. Hồ Chí Minh nhìn từ phía chính quyền huyện Nhà Bè, trong Kỷ yếu hội thảo “Biến động việc làm ở TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh, TP.HCM, 8/2014.

3.3. Đề tài Khoa học 

 1. TS. Trương Hoàng Trương (Chủ nhiệm đề tài), Nghề và làng nghề truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Đã nghiệm thu tháng 3/2012. (Thư ký đề tài - Viết Chung).
 2. ThS. Lê Tú Cẩm (Chủ nhiệm đề tài), Xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở TP. Hồ Chí Minh – Chính sách và giải pháp, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Đã nghiệm thu tháng 10/2012. (Viết Chung)
 3. PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm đề tài), Nghiên cứu xây dựng mô hình Quản lý Đô thị Thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, Đã nghiệm thu tháng 1/2013. (Cộng tác viên)
 4. PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm đề tài), Phát triển không gian đô thị của Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh thể hiện qua các bản đồ từ thế kỷ XVIII đến năm 2005, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Đã nghiệm thu tháng 3/2013. (Thư ký đề tài - Viết Chung)
 5. PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm đề tài), Thanh niên vùng đô thị hóa và vấn đề việc làm – trường hợp TP. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Đã nghiệm thu tháng 4/2013. (Cộng tác viên)
 6. PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm đề tài), Công tác đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020, Tháng 8/2014. (Thư ký đề tài - Viết Chung)