CEFURDS

Liên hệ


Ban Giám đốc
PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân
Ths.Lê Văn Năm
Điện thoại: 08.38366397 – Fax: 08.38366397

Ban đối ngoại
PGS.TS.Tôn Nữ Quỳnh Trân
TS. Trương Hoàng Trương 
Điện thoại: 08.39242209 – Fax: 08.38366397

Ban Tư vấn và Nghiên cứu Khoa học
Nguyễn Quang Giải 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Vũ Ngọc Thành
Điện thoại: 08.39242209 – Fax: 08.38366397

Ban hợp tác đào tạo
Ths. Lê Văn Năm
Hoàng Thị Hà
Điện thoại: 08. 22123853

Ban Hành chính - Thư viện
Nguyễn Thị Hương
Diệp Quý Ngân
Điện thoại: 08.39242209 – Fax: 08.38366397