CEFURDS

Chuẩn bị đặt tên cho các tuyến đường mới

UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn lọc và đề xuất danh sách tên các mẹ Việt Nam anh hùng bổ sung vào quỹ tên đường tại thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giao thông vận tải, rà soát và lựa chọn các tuyến đường đã được xây dựng hoàn chỉnh nhưng chưa được đặt tên để đề xuất đặt tên đường cố Chủ tịch nước Võ Chí Công, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Đại tướng Văn Tiến Dũng và cố Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Trần Chí. Đồng thời, nghiên cứu lựa chọn tuyến đường mới để đặt tên đường mang tên cố Thượng tướng Trần Văn Trà thay cho tuyến đường Trần Văn Trà hiện hữu tại khu nam Sài Gòn.
Nguồn: Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh