CEFURDS

TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) là đô thị loại 1

Tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang.


Mỹ Tho là một trong những vùng đất được khai phá sớm và cùng với Biên Hòa, trở thành 2 đô thị đầu tiên của các tỉnh Nam Bộ từ cuối thế kỷ XVII.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để bảo đảm cho sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương với chiến trường, theo đề nghị của Khu 8, năm 1967, Trung ương Cục miền Nam đã chuẩn y nâng cấp thị xã Mỹ Tho lên cấp thành phố (ngang với cấp tỉnh) và trực thuộc Khu 8.

Sau ngày thống nhất đất nước (1975),  Mỹ Tho trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang. Qua quá trình phát triển, TP. Mỹ Tho được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II vào tháng 10-2005.

Với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong suốt 10 năm qua nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu nâng cấp đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ngày 5-2-2016, TP.Mỹ Tho đã chính thức được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang theo Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

TP.Mỹ Tho có diện tích 8.154,08 ha; có 17 đơn vị hành chính cơ sở (gồm 11 phường, 6 xã). Dân số 242.000 người. 

 Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Urban Pictures

Xem hình ảnh về đô thị Sài Gòn tại đây.