CEFURDS

Tọa đàm “Bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững”

Với lịch sử hình thành và phát triển hơn ba thế kỷ, chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống di sản đô thị khá đa dạng và phong phú. Từ hai thập niên trở lại đây, công tác bảo tồn di sản đô thị chịu thách thức ngày càng lớn phát sinh trong quá trình phát triển đô thị và trong mối quan hệ phức tạp giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các thành phần liên quan đến di sản đô thị (nhà nước, chủ sở hữu, nhà đầu tư, người dân).


Nhằm trao đổi về các vấn đề trong công tác bảo tồn di sản đô thị, ngày 18 tháng 3, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phối hợp với Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị, Nhóm liên kết vì Phát triển bền vững tổ chức tọa đàm “Bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững”, với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh bảo tồn di sản và phát triển đô thị.

Các đại biểu tại buổi tọa đàm tập trung thảo luận 4 chủ đề chính: cơ hội và thách thức trong bảo tồn di sản đô thị tại thành phố; giới thiệu cơ chế, chính sách bảo tồn di sản đô thị tại các đô thị trong nước và trên thế giới; hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị; phát huy các nguồn lực của xã hội cho bảo tồn di sản đô thị.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, đại diện Nhóm liên kết vì Phát triển bền vững cho rằng: Di sản đô thị không chỉ là các công trình kiến trúc mà bao gồm yếu tố con người, lối sống và cảnh quan đô thị. Bảo tồn di sản là vấn đề lớn đối với các đô thị đang phát triển, giá trị di sản là trung tâm của phát triển đô thị bền vững. Do vậy bảo tồn và phát huy giá trị di sản sẽ tạo nên bản sắc, thương hiệu riêng của thành phố. Bảo tồn di sản không chỉ là bảo tồn từng công trình riêng lẻ mà cần phải bảo tồn không gian, cảnh quan chung của đô thị.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, đại diện Nhóm liên kết vì phát triển bền vững, phát biểu.

Các đại biểu cho rằng, bảo tồn di sản đặt trong bối cảnh phát triển đô thị bền vững luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn. Với xu thế phát triển của đô thị, bảo tồn di sản còn nhiều thách thức như nhận thức của xã hội đối với công tác bảo tồn di sản chưa đúng mức, chưa được sự quan tâm tham gia của cộng đồng. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn và khai thác hợp lý các giá trị di sản còn thiếu.

Góp ý cho công tác bảo tồn của thành phố, ông Gilles Buna- Phó Thị trưởng Thành phố Lyon (Pháp) cho rằng bên cạnh các biệt thự cổ thì những tuyến đường, con hẻm cũng là đặc trưng văn hóa và thành phố nên lựa chọn những giá trị tạo nên đặc trưng của thành phố để bảo tồn. Chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong công tác bảo tồn và từ thực tế của Tp.Hồ Chí Minh, theo TS Tô Kiên- Đại học Công nghệ và thiết kế Singapore, thành phố nên tham khảo chiến lược hợp tác công- tư trong bảo tồn di sản đô thị của Singapore. Quan trọng là chính quyền nên thực hiện các dự án thí điểm nhằm thể hiện cam kết trong việc bảo tồn di sản đô thị và cho thấy lợi ích kinh tế mà di sản mang lại. Đồng thời chính quyền nên khuyến khích tư nhân tham gia bảo tồn thông qua các chính sách về thuế, hướng dẫn kỹ thuật bảo tồn, thậm chí hỗ trợ phát triển. Các chính sách này sẽ tạo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển đô thị bền vững.

Như vậy, bảo tồn di sản không chỉ vì lợi ích kinh tế trước mắt, mà còn phục vụ cho khai thác lâu dài về sau, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của cả cộng đồng từ đó tạo cơ hội cho phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống của mỗi người dân thành phố.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Một số hình ảnh xưa và nay của Sài Gòn - Chợ lớn và Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/

Urban Pictures

Xem hình ảnh về đô thị Sài Gòn tại đây.