CEFURDS

Đối tác

1. Quỹ Ford - Ford Foundation

2. Dự án Quỹ đoàn kết ưu tiên (FSP) thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

3. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

4. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội.

5. Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

6. Trường Đại học Bình Dương, tỉnh Bình Dương

7. Hội Khoa học Kỹ Thuật TP. Cần Thơ

8. Khoa Xã hội học, Trường Đại hoc Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

9. Sở Quy họach Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

10. Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ  

11. Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

12. Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố.

13. Viện Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

14. Trường Đại học Cần Thơ

15. Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị (PADDI), TP. Hồ Chí Minh

16. Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD), Đại học Aix en Provence.

17. l’Institut d’Asie Orientale (IAO), Lyon

18. Cơ quan Phát triển Pháp - AFD

19. Cơ quan ADETEF Việt Nam (Hỗ trợ phát triển các trao đổi về công nghệ kinh tế và tài chính)

20. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng