CEFURDS

TP. Hồ Chí Minh: quy chế tổ chức và hoạt động của ban an toàn giao thông

UBND TPHCM đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông TPHCM.


Theo đó, Ban chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND TPHCM, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND TPHCM về kế hoạch và các biện pháp phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND TPHCM các mô hình, giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM; giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM...

Trụ sở tạm thời của Ban An toàn giao thông TPHCM đặt tại số 63, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.

Theo Nguoidothi.vn