Chính sách đô thị – Tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị

0
1007
Authors:      Võ Kim Cương
ISBN-10(13):      12345
Publisher:      Xây Dựng
Publication date:      2013
Edition:      1
Number of pages:      206
Language:      Not specified

1. Đô thị, đô thị hóa và vai trò của nhà nước

2. Tăng trưởng đô thị, môi trường và quy hoạch

3. Chính sách đất đai đô thị

4. Chính sách nhà ở đô thị

5. Chính sách về hạ tầng và dịch vụ đô thị

6. Chính sách về tài chính đô thị

7. Xây dựng chính quyền đô thị