Đội ngũ giảng viên

0
2406
PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân - Chủ nhiệm đề tài phát biểu trong hội thảo
PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân - Chủ nhiệm đề tài phát biểu trong hội thảo "20 năm đô thị hoá Nam Bộ - Lý luận và thực tiễn"

STT

Tên môn học

Giảng viên

Số ĐVHT

 

A.                                                    KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

ThS. Đặng Ngọc Hoàng

7

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lê Tú Cẩm

3

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

ThS. Nguyễn Tấn Tự

5

 

4

Chính trị học

TS. Lê Phụng Hoàng

3

 

5

Pháp luật đại cương

ThS. Hoàng Việt

3

 

B.                                                    KIẾN THỨC CHUNG

1

Lịch sử văn minh thế giới

ThS. Lê Văn Năm

3

 

2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

ThS. Trần Quang Ánh

ThS. Phan Anh Tú

3

 

3

 Xã hội học đại cương

ThS. Nguyễn Quang Giải

TS. Trương Hoàng Trương

3

 

4

Sở hữu trí tuệ

TS. Đào Minh Đức

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

3

 

5

Giao tiếp cộng đồng

TS. Vũ Nhi Công

3

 

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học

ThS. Lê Văn Năm

ThS. Lưu Phương Thảo

3

 

7

Soạn thảo văn bản

ThS. Trần Anh Dũng

2

 

C. KIẾN THỨC CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH

1

Quản lý học đại cương

ThS. Nguyễn Thanh Bình

3

 

2

Lịch sử đô thị

TS. Trương Hoàng Trương

3

 

3

Địa lý đô thị

TS. Ngô Thanh Loan

3

 

4

Hệ thống thông tin địa lý GIS

ThS. Nguyễn Thanh Minh

5

 

5

Lý luận phát triển đô thị

PGS. TS. Lê Thanh Sang

3

 

6

Xã hội học đô thị

 

PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân

ThS. Nguyễn Quang Giải

3

 

7

Đô thị hóa và phát triển đô thị

 

PGS. TS. Lê Thanh Sang

TS. Trương Hoàng Trương

3

 

8

Đọc bản vẽ kỹ thuật và Auto Cad

ThS. Huỳnh Phùng Hưng

4

 

9

1/Sinh thái và môi trường đô thị

2/Quản lí môi trường đô thị

 

ThS. Sơn Thanh Tùng

3

 

10

3

 

11

Văn hóa và văn minh đô thị

 

PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân

ThS. Trần Quang Ánh

4

 

12

Quản lí nhà nước về văn hóa ở đô thị

Lê Tú Cẩm

5

 

13

Bảo tồn và quản lí di sản kiến trúc

TS. Phạm Hữu Mý

TS.KTS. Cao Anh Tuấn

KTS. Nguyễn Hữu Thái

4

 

14

Quy hoạch đô thị (đại cương)

ThS. Nguyễn Thị Phượng Châu

3

 

15

Kiến trúc cảnh quan

ThS.KTS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

KTS. Phạm Hữu Thái

3

 

16

Quản lí và phát triển cộng đồng có sự tham gia

TS. Vũ Nhi Công

4

 

17

Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

KS. Lê Quang Trung

5

 

18

Quản lý xây dựng đô thị

ThS. Lưu Thị Ánh

4

 

19

1/Giao thông đô thị

2/ Quản lý giao thông đô thị

TS. Vương Tấn Đức

3

 

20

3

 

21

1/ Quản lý Nhà nước về cơ sở hạ tầng xã hội đô thị

2/ Hành chính đô thị và quản lý hành chính

ThS. Phan Ánh Hè

4

 

22

 

 

23

Chính sách đô thị

TS. Võ Kim Cương

3

 

24

Luật đô thị và trật tự đô thị

ThS. Hoàng Việt

3

 

25

Nhân khẩu học đô thị

TS. Phạm Thị Xuân Thọ

4

 

26

Nhà ở và quản lý, tổ chức môi trường ở tại đô thị

PGS.TS. Trần Văn Khải

5

 

27

1/ Dịch vụ đô thị và quản lí dịch vụ đô thị

2/ Quản lý hành chính đô thị

ThS. Phạm Hoài Huấn

4

 

28

3

 

29

Kinh tế đô thị

TS. Trần Hồi Sinh

4

 

30

Thẩm định và giám sát dự án đầu tư xây dựng

ThS. Ngô Đình Nguyên Khôi

5

 

31

Quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản

ThS. Lê Thanh Vinh

ThS. Ngô Đình Nguyên Khôi

5