FBNC – Phát triển hạ tầng tại TPHCM: Công cuộc không điểm dừng

0
2288
Sự trưởng thành của một thành phố được phản ánh phần nào qua hệ thống hạ tầng và bộ mặt đô thị. Tại TPHCM, việc phát triển cơ sở hạ tầng là công cuộc không bao giờ có điểm dừng. Ở đó, 40 năm qua, đô thị ngày càng mở rộng, nhiều khu đô thị mới được hình thành bên cạnh các giải pháp nâng cấp, chỉnh trang bộ mặt đô thị hiện hữu. Không những thế, hệ thống giao thông, khung sườn của sự phát triển thành phố vẫn đang dần cải thiện. Thêm đường, thêm đại lộ, thêm những công trình hiện đại như tàu điện, hầm chui…Tất cả không chỉ để phục vụ cho đời sống dân sinh mà chính những điều này đã tạo lập nền tảng để TPHCM đủ sức đảm đương vai trò là đầu tàu kinh tế của Việt Nam.