Di cư về các thành phố lớn là vấn đề cực kỳ quan trọng. Bên cạnh tác động mạnh mẽ đến kinh tế xã hội, di cư còn ảnh hưởng không nhỏ đến các yếu tố về môi trường, như tác động về nhiều mặt lên môi trường tự nhiên, môi trường sinh thái, môi trường xã hội. Đây là nhận định được đưa ra tại buổi toạ đàm về di cư nội địa và vấn đề môi trường ở các khu đô thị với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học diễn ra tại viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ.