Thành phố Thủ Đức được tăng quyền ở 4 lĩnh vực

0
637

VTV.vn – Cùng với 9 nhiệm vụ đã phân cấp, ủy quyền cho TP Thủ Đức từ năm 2018, TP Thủ Đức vừa triển khai thêm 14 nội dung được UBND TP Hồ Chí Minh ủy quyền ở 4 lĩnh vực.

Theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND, UBND TP Thủ Đức được ủy quyền trên 4 lĩnh vực: xây dựng – môi trường – đô thị; kinh tế – ngân sách – dự án; tư pháp; văn hóa – giáo dục – thông tin – xã hội – khoa học.

Cụ thể, trong lĩnh vực xây dựng – môi trường – đô thị, UBND TP Thủ Đức được tiến hành các thủ tục quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất, gồm: xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư. UBND TP Thủ Đức được phê duyệt tất cả nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tỉ lệ 1/500 trên địa bàn; chủ động quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Trong lĩnh vực kinh tế – ngân sách – dự án, UBND TP Thủ Đức được trực tiếp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chợ loại I theo hướng dẫn của Sở Công thương TP Hồ Chí Minh; ban hành quyết định thành lập chợ loại II, loại III; trực tiếp thực hiện trong tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ theo chủ trương kêu gọi xã hội hóa. TP Thủ Đức cũng được phép thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích. Trong đó, được phép quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; quyết định các giải pháp phát triển thị trường, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, phê duyệt quỹ lương…

Đối với lĩnh vực tư pháp, UBND TP Thủ Đức được kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP Thủ Đức; thực hiện công tác mua sắm tập trung tài sản công trên địa bàn.

Riêng lĩnh vực văn hóa – giáo dục – thông tin – xã hội – khoa học, UBND TP Thủ Đức có quyền kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện của cơ quan báo chí trên địa bàn. Trường hợp không đủ điều kiện, địa phương này được quyền ban hành văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo quy định pháp luật. UBND TP Thủ Đức cũng được chủ động đặt tên công trình công cộng khác ngoài công trình có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn; chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn TP Thủ Đức (trừ các chương trình trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương). TP Thủ Đức cũng được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng của cơ quan chủ quản đối với Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TP Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức.

Tại hội nghị triển khai quyết định ủy quyền, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhận ủy quyền, UBND TP Thủ Đức sẽ thêm nhiệm vụ nhưng sẽ không tăng thêm biên chế. Do vậy, đội ngũ cán bộ công chức phải nâng cao chất lượng làm việc.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu đã trao thêm nhiệm vụ cho TP Thủ Đức mà trước đây các sở ngành đảm nhiệm thì ngay lập tức từ nay đến ngày 5/11, các đơn vị này phải có trách nhiệm tăng cường người hỗ trợ cho TP Thủ Đức. TP Thủ Đức cần sớm xây dựng quy trình và bộ mẫu thủ tục liên quan, trên cơ sở hướng dẫn, chuyển giao công nghệ của các sở ngành, không thêm thủ tục làm phiền người dân, doanh nghiệp.