Xét duyệt đề tài “Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, bản lĩnh yêu nước – sự nghiệp khoa học”

0
1146
PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân - Chủ nhiệm đề tài phát biểu trong hội thảo
PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân - Chủ nhiệm đề tài phát biểu trong hội thảo "20 năm đô thị hoá Nam Bộ - Lý luận và thực tiễn"

CEFURDS – Ngày 7/8/2015, Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài “Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, bản lĩnh yêu nước – sự nghiệp khoa học” do PGS.TS. Mạc Đường đăng kí làm chủ nhiệm, cơ quan chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển. Hội đồng do PGS.TS. Phan Xuân Biên – chủ tịch hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Trình bày phần thuyết minh đề tài, PGS.TS. Mạc Đường và PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân nêu rõ GS. Tôn Thất Dương Kỵ (1914-1987) là nhà trí thức yêu nước đã đấu tranh không ngừng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Trên cương vị Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn liên minh, Ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng miền Nam. Song song với cuộc đời hoạt động cách mạng, Ông còn là một nhà giáo, nhà báo và nhất là một nhà nghiên cứu Sử học tiêu biểu –  một tấm gương sáng hiếm thấy trong giới sử học miền Nam trước năm 1975.

Hiện nay chưa có một công trình nghiên cứu về các đóng góp của Giáo sư một cách toàn diện, vì vậy, công trình này có ý nghĩa không chỉ về mặt sử liệu, mà còn có ý nghĩa trong việc giáo dục nhân cách, tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Việc nghiên cứu và phân tích sự nghiệp sử học của GS. Tôn Thất Dương Kỵ sẽ làm tăng thêm sức mạnh của bản lĩnh Việt Nam, tăng thêm niềm tin vững chắc vào con đường mà GS. Tôn Thất Dương Kỵ đã đi và đã đến, khẳng định vai trò của trí thức yêu nước Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, thực hiện công bằng và công minh sử học.

CEFURDS