Hội thảo “Phát triển không gian Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh”

0
1224
Ảnh: Hoàng Trương
Ảnh: Hoàng Trương

Sáng ngày 12/8, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển không gian đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh”.

Hội thảo với sự tham gia của hơn 30 nhà khoa học và nhà quản lý, kiến trúc và quy hoạch đô thị. Nhiều tham luận với nhiều câu hỏi được đặt ra, không gian đô thị của Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh đã phát triển như thế nào? Có sự thay đổi như thế nào qua các thời kỳ lịch sử? Xu hướng sẽ phát triển như thế nào trong thời gian tới?… Hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề phát triển không gian đô thị của Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh dưới nhiều góc độ (hành chính, dân số, hạ tầng cơ sở,  sông nước – kênh rạch, giao thông, khu dân cư, nhà ở, công trình công cộng) với cách tiếp cận  khoa học khác nhau (Lịch sử, Địa lý, Viễn thám, Quy hoạch, Quản lý…). 

Hoàng Trương