Đào tạo nghề kết hợp giải quyết việc làm

0
1779
Đào tạo nghề kết hợp giải quyết việc làm
Đào tạo nghề kết hợp giải quyết việc làm

TT – Tọa đàm “Giải pháp tìm việc làm bền vững cho thanh niên vùng đô thị hóa TP.HCM” diễn ra sáng 25-10, tại Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển (CEFURDS) (TP.HCM).

Để thu hút thanh niên vùng đô thị hóa TP.HCM học nghề và có việc làm, nhiều ý kiến tại hội thảo đề xuất: gắn dạy nghề với giải quyết việc làm, có quỹ hỗ trợ thanh niên học nghề, vận động doanh nghiệp cùng vào cuộc…

Khảo sát của CEFURDS cho thấy thanh niên vùng đô thị hóa thường có học vấn thấp, làm việc còn theo tập quán nông nghiệp, chậm thích nghi với những thay đổi cuộc sống. Đây là đối tượng đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp. CEFURDS cho biết 56,3% lao động tại các vùng này không được đào tạo nghề. Ngoài ra, chỉ 52% lao động được đào tạo nghề đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế.

NGỌC TRƯỜNG