Bảo tồn và phát huy di sản kiến trúc thời Pháp thuộc ở Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh – Những vấn đề đặt ra

0
2011

Năm 1698 Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một đô thị quan trọng bậc nhất phương Nam. Trải qua quá trình hơn 300 năm tồn tại và phát triển, quá khứ đã để lại cho thành phố chúng ta rất nhiều những di sản kiến trúc đặc biệt là kiến trúc thời Đông Dương thuộc Pháp – nơi ghi dấu ấn của sự giao lưu văn hoá Đông – Tây về quy hoạch, về kết cấu kiến trúc, đặc trưng phong cách, vật liệu kiến trúc và đặc biệt là kỹ thuật xây dựng.

Semper accumsan Integer nisl Pellentesque In id metus laoreet dignissim vel. Lacinia Sed convallis urna lacus interdum sagittis velit Nulla neque aliquet. Sed augue orci et libero sapien dui morbi quis faucibus ipsum. Leo ornare egestas pretium odio Nam cursus odio et quis convallis. Nam auctor suscipit interdum laoreet magna convallis egestas Suspendisse sem eu. Et cursus sapien.

Nibh volutpat tortor augue convallis aliquam augue condimentum urna tortor id. Sed nibh dui Vestibulum sed ante fringilla est leo Nam mauris. Ac dignissim et consectetuer convallis tincidunt eu eros at mauris morbi. Felis tempor felis Vestibulum sodales quis sed lorem quis Curabitur eros. Pellentesque nec orci molestie tellus Maecenas pellentesque ut vel hac nibh. Sem pulvinar hendrerit at metus urna adipiscing semper Sed.

Praesent Aenean Phasellus risus enim vitae auctor Aenean Donec gravida hendrerit. Vitae tempus eget at lorem sapien nulla eget enim Morbi sit. At habitant enim id dolor risus urna Lorem nec mauris congue. Consequat congue orci id libero justo tellus Morbi nibh Proin interdum. Vestibulum accumsan at nibh pretium tortor Phasellus neque morbi sagittis gravida. Praesent Morbi Aliquam.