Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị của TP. Cần Thơ”

0
1488

Ngày 23/03/2012, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện của đề tài “Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị của thành phố Cần Thơ” do PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân – Trung tâm Nghiên cứu Đô Thị và Phát triển làm chủ nhiệm. 


Qua kiểm tra cho thấy, Ban chủ nhiệm đã hoàn thành các chuyên đề về: Những vấn đề chung về đô thị, quản lý đô thịT và mô hình quản lý đô thị; Quản lý đô thị của Việt Nam thời kỳ sau mở cửa; Quá trình đô thị hóa của TP. Cần Thơ và những nét đặc thù của một đô thị vùng sông nước; Những yêu cầu xây dựng mô hình QLDT đối với TP. Cần Thơ; Hệ thống QLĐT của TP. Cần Thơ: Cấu trúc bộ máy QLĐT của TP. Cần Thơ và các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển đô thị; Mối quan hệ quản lý giữa Trung ương và địa phương; Đánh giá hiệu quả của bộ máy quản lý cùng thực trạng của đội ngũ quản lý trong việc đáp ứng với tình hình phát triển đô thị của TP. Cần Thơ và xây dựng mô hình tổ chức và quản lý Nhà nước đặc thù đối với TP. Cần Thơ và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.  

Dự kiến thời gian tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục biên tập những chuyên đề đã có bản thảo hoàn chỉnh; tổ chức hội thảo tại Cần Thơ để trình bày những kết quả của nhóm nghiên cứu.Thúy Hằng(Nguồn: http://sokhcn.cantho.gov.vn)