Xét duyệt thuyết minh các đề tài thuộc chương trình nghiên cứu “Liên kết vùng đô thị – trường hợp điển cứu Bình Dương – TP. Hồ Chí Minh – Đồng Nai”

0
1663

(CEFURDS) – Sáng ngày 13/08/2020, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức buổi xét duyệt thuyết minh 05 đề tài thuộc chương trình nghiên cứu “Liên kết vùng đô thị – trường hợp điển cứu Bình Dương – TP. Hồ Chí Minh – Đồng Nai”, gồm có:

Đề tài 01: Liên kết vùng đô thị – Cơ sở lý luận và thực tiễn do PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân – PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp đồng chủ nhiệm.

Đề tài 02: Nhận diện hiện trạng và nguồn lực của vùng liên kết đô thị Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai do ThS. Lê Vy Hảo – ThS. Nguyễn Văn San đồng chủ nhiệm.

Đề tài 03: Vùng liên kết đô thị Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Động lực phát triển do TS. Trương Hoàng Trương chủ nhiệm.

Đề tài 04: Vùng liên kết đô thị Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai qua bản đồ thông tin địa lý do ThS. Phạm Đức Thịnh chủ nhiệm.

Đề tài 05: Những thách thức của vùng liên kết đô thị và xây dựng giải pháp thúc đẩy tính hiệu quả cho vùng liên kết đô thị Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai do PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân chủ nhiệm.

Tại buổi xét duyệt, các thành viên hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, góp ý tích cực đối với các đề tài. Theo ý kiến của hội đồng, tình hình liên kết đô thị tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, cần có các công trình nghiên cứu đánh giá và tìm kiếm giải pháp cho tình trạng này. Vì vậy, chương trình “liên kết vùng đô thị – trường hợp điển cứu Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai” thật sự cần thiết và nên được triển khai nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Cuối buổi xét duyệt, các hội đồng đều nhất trí thông qua thuyết minh các đề tài. Trên cơ sở góp ý của hội đồng, các chủ nhiệm chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thuyết minh để triển khai chương trình trong thời gian sớm nhất có thể.